دوره‌‌‌‌های آموزشی

قبلی
خدمات غواصی و زیر سطحی
خدمات غواصی و زیر سطحی
مشاهده
تخصص‌‌‌‌های غواصی
تخصص‌‌‌‌های غواصی
مشاهده
دوره‌‌‌‌های آموزش غواصی
دوره‌‌‌‌های آموزش غواصی
مشاهده
فدراسیون بین المللی غواصی فدراسیون بین المللی غواصی فدراسیون بین المللی غواصی IDF، که به نام INTERNATIONAL DIVING FEDRATION شناخته شده است، یکی از مراجع مهم و جهانی آموزش و توسعه غواصی در جهان است سه شنبه سیزدهم شهریور ۹۷ دوره‌‌‌‌های بین المللی غواصی CMAS دوره‌‌‌‌های بین المللی غواصی CMAS CMASکنفدراسیون جهانی فعالیت‌‌‌‌‌های زیر آبی (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) یک کنفدراسیون بین‌المللی در زمینه فعالیت‌‌‌‌های زیر آبی است پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴ انجمن بین المللی غواصان نایتروکس و تکنیکال آمریکا انجمن بین المللی غواصان نایتروکس و تکنیکال آمریکا انجمن بین المللی غواصان نایتروکس و تکنیکال آمریکا ( IANTD) توسط دیک روتکوسکی، سرپرست سابق غواصی اداره ملی اقیانوس و جوی آمریکا (NOAA) در سال 1985 تشکیل شد و اقدام به آموزش دوره‌‌‌‌‌های نایتروکس به غواصان ورزشی نمود. پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴ دوره‌‌‌‌های نجات در آب‌‌‌‌های خروشان و رودخانه ها دوره‌‌‌‌های نجات در آب‌‌‌‌های خروشان و رودخانه ها امروزه دوره‌‌‌‌های نجات در رودخانه و آب‌‌‌‌های خروشان به عنوان کورسی پر هیجان و در عین حال فنی و تخصصی در اغلب کشور‌‌‌‌های مترقی کار می‌شود دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴